Darek Oczki ››› Informacje

Brakuj?cy gnomon w ?azienkach

1 listopada 2009, godz. 16:16
 
Kilka tygodni temu spaceruj?c z moj? pani? po ?azienkach w Warszawie ze zdumieniem odkryli?my, ?e zegar przy Bia?ym Domu nie ma gnomona. Wiem dobrze, ?e gnomon tam by?, gdy? nie dalej jak kilka miesi?cy wcze?niej robi?em mu zdj?cia. Teraz jednak po gnomonie zosta?y jedynie resztki dw鏂h ?rub, kt鏎e mocowa?y go do poziomej tarczy.
Co si? sta?o? Zosta? skradziony czy poddany renowacji? Je?li to pierwsze, to w sumie nic dziwnego – ?yjemy w kraju, w kt鏎ym ka?da dost?pna r?kom rzecz mo?e zosta? skradziona i spieni??ona. Cho?by w najbli?szym skupie z?omu. To przygn?biaj?ca my?l, ale niestety takie s? fakty.
Polacy, je?li nie kradn?, to na pewno niszcz?. Bo po co nam kraj pi?kny i zachwycaj?cy zm?czone codzienn? prac? oko? Je?li co? ju? da si? dotkn??, to przecie? lepiej to zniszczy?, pomaza? idiotycznymi tagami, od?ama? czy wygi??. Czemu? Bo mo?na, bo kto? ma tak? fantazj?, bo jest spity jak zwierz?, czy chce zaimponowa? podobnym sobie typom. Albo niszczy, bo nie umie nic innego lub chce wyla? z siebie frustracj?. Gdy pomy?l? o tej naszej pod?ej naturze, to ?a?uj?, ?e przysz?o mi ?y? w tym kraju.
Czarna wizja sprawi?a, ?e zacz?li?my prywatne dochodzenie. Po pierwsze zawiadomili?my o braku gnomona spotkanych w parku stra?nik闚. Owszem pobiegli do zegara, obejrzeli go i z kim? rozmawiali przez walkie-talkie, ale nic z tego nie wynik?o. Postanowi?em zatem odszuka? w internecie numer do Muzeum w ?azienkach i dowiedzie? si?, co si? wydarzy?o. By? mo?e wr?cz poinformowa? pracownik闚 o fakcie, ?e gnomona nie ma.
liczba wizyt: 2773 | ocena: brak | komentarze: brak
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)