Pozna?, Je?yce

Kamienica przy Mazowieckiej

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Budynek pierwotnie by? siedzib? oddzia?u jednej z pozna?skich uczelni, natomiast aktualnie mie?ci biura i kancelarie adwokackie. Historia powstania kamienicy i znajduj?cego si? na froncie zegara s?onecznego nie jest nam znana.
Zegar umieszczono bardzo wysoko w szczycie dachu – co odpowiada tu mniej wi?cej pi?temu pi?tru – lecz mimo to jest on ca?kiem dobrze widoczny z ulicy. Budynek niedawno by? odnawiany, jednak nie posiadamy informacji o aktualnym wygl?dzie zegara. Nasze zdj?cia pochodz? z okresu przed remontem.
Widok zegara z satelity (Zumi)Zegar jest bardzo prosty – posiada jedynie podparty na dw鏂h pr?tach i zako?czony kulk? gnomon oraz punkty oznaczaj?ce godziny wraz z liczbami umo?liwiaj?cymi odczytanie czasu. Brakuje jednak linii umo?liwiaj?cych precyzyjne okre?lenie pozycji cienia gnomonu. Wszystkie elementy zegara (nie licz?c gnomonu) s? jakby przyklejone do tynku, od kt鏎ego delikatnie odstaj?. Zakres godzin wskazywanych przez s?onecznika zdradza delikatn?, kilkustopniow? deklinacj? ?ciany w kierunku zachodnim.
Po obu stronach zegara wypisano dwa fragmenty g??bokiej ?aci?skiej sentencji filozoficznej: "UMBRAE DOCENT FUGACEM VITAM", czyli w wolnym t?umaczeniu "Cie? odmierza up?ywaj?ce ?ycie". Mierzenie czasu to nic innego jak spogl?danie na ubywaj?ce nam chwile; czas, kt鏎y nam ucieka i nigdy nie wr鏂i.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1038 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.