Pozna?, Stare Miasto

Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Przedwojenna pocztówka z widocznym zegarem s?onecznymAula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to neorenesansowy budynek wzniesiony w latach 1905-1910 wed?ug projektu Edwarda Fürstenaua. W bezpo?rednim s?siedztwie znajduje si? Zamek Cesarski. W szczycie dachu Auli od strony ul. ?w. Marcin – na poziomie wysokiego czwartego pi?tra – widoczny jest du?y, wyci?ty w tynku zegar s?oneczny skierowany niemal idealnie na po?udnie. Od wiosny do jesieni ca?? ?cian? pokrywa zielona kurtyna z bluszczu. Ulica jest w tym miejscu bardzo ruchliwa gdy? znajduj?cy si? nieopodal wiadukt nad kolej?, ??cz?cy dwie cz??ci miasta.
Przedwojenna pocztówka z widocznym zegarem s?onecznymW górnej cz??ci tarczy zegarowej znajduje si? wizerunek s?o?ca, w ust którego wyrasta wsparty na dwóch podpórkach gnomon. Jest on zako?czony kulk?. Ponad zegarem znajduje si? kartusz w kszta?cie tarczy herbowej, na którym wykuto dat? AD 1909. Przyjmujemy dzi?, ?e jest to data uko?czenia tego skrzyd?a Auli i tym samym rok powstania zegara. Kartusz kartusz przykrywa w po?owie s?o?ce, od którego rozchodz? si? linie godzinowe i w czterech miejscach promienie. Ponadto pó?godziny oznaczono rombami umieszczonymi pomi?dzy liczbami godzin.
Przedwojenna pocztówka z widocznym zegarem s?onecznymGodziny opisane s? ?adnymi i kszta?tnymi cyframi. Zegar jest bardzo czytelny, co powoduje dobry kontrast jasnego tynku i ciemnego cienia gnomonu – wydaje si? to by? dobrze pomy?lane. Patrz?c na zegar z daleka, ma si? wra?enie, ?e posiada on oczy – efekt ten powstaje w skutek do?? zagadkowego kszta?tu kartusza.
Powojenna pocztówka z widocznym zegarem s?onecznymTrudno dzi? o czyste zdj?cie zegara, gdy? przestrze? nad ulic? przecinaj? du?e ilo?ci stalowych lin – naci?gów od tramwajowej linii trakcyjnej. Mimo to zegar jest dobrze widoczny i chyba doskonale znany Poznaniakom. Cz??? uniwersyteckiego budynku ze s?onecznikiem zobaczy? mo?na na wielu przedwojennych pocztówkach.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 2107 | ocena: brak | komentarze: 4
Galeria
Pocztówki i archiwalne fotografie
Komentarze z Forum
19.05.2010 11:25
Deeno
Niestety zegar aktualnie wygl?da tak:
21.05.2010 04:20
Dharani
Witaj Deeno
Dzi?ki za fotk?. No to masakra mówi?c szczerze – tak ma?o mamy w Polsce zegarów i jeszcze w?adze uczelni pozwalaj?, by ten tak zarós?. Wilgo? z ro?lin kompletnie wyko?czy tynk wraz z elementami s?onecznika. Czy macie jaki? pomys? na dotarcie do kogo?, kto podejmuje tam decyzje?
31.08.2011 12:55
Deeno
Witam ponownie.
Próbowa?em si? wtedy co? dowiedzie? w temacie, ale problem si? sam rozwi?za?. Najpierw przyci?to winobluszcz. Potem wykonano remont elewacji co zaoowocowa?o jeszcze wi?ksz? redukcj? ro?linno?ci.
Stan aktualny :
[url=http://i547.photobucket.com/albums/hh464/Deeno/Sky/20110827/IMG_1316.jpg:1udbtyim]Foto 1[/url:1udbtyim]
[url=http://i547.photobucket.com/albums/hh464/Deeno/Sky/20110827/IMG_1320.jpg:1udbtyim]Foto 2[/url:1udbtyim]
[url=http://i547.photobucket.com/albums/hh464/Deeno/Sky/20110827/IMG_1320_.jpg:1udbtyim]Foto 3[/url:1udbtyim]
01.09.2011 12:05
Dharani
Cze?? Deeno  <img src='/forum/images/smilies/icon_e_smile.gif'>
Dzi?ki za newsa – ?wietnie to wygl?da, nawet cyfry poz?ocili. Ciesz? si?, ?e sprawa si? wyprostowa?a  <img src='/forum/images/smilies/icon_e_smile.gif'>
A swoj? drog? fajny efekt z tego obiektywu wyszed?.
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.