Pozna?, Stare Miasto

Ratusz Staromiejski

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Pozna?ski Ratusz znajduje si? w p?nocnej cz??ci Starego Rynku, pod numerem pierwszym za? jego historia si?ga a? do roku 1310. W wieku XVI nast?pi?a du?a przebudowa, kt鏎ej autorem by? w?oski architekt Jan Baptysta Quadro. Ratuszow? wie?? dobudowano dopiero pod koniec XVIII wieku, a prac? t? wykona? Jan Chrystian Kamsetzer. Ratusz przetrwa? nienaruszony a? do 1945 roku, kiedy to jego g鏎ne kondygnacje uleg?y spaleniu. Co roku rzesze turyst闚 zbieraj? si? w po?udnie przed g?闚nym wej?ciem, by zobaczy? s?ynne pozna?skie kozio?ki trykaj?ce si? wraz z wybiciem godziny dwunastej. Ca?ej ceremonii towarzyszy odgrywany na tr?bce hejna?.
Przedwojenna poczt闚ka z widocznym zegarem s?onecznymNieopodal kozio?k闚 i wielkiego zegara mechanicznego, na o?miok?tnej wie?y naro?nej tu? powy?ej gzymsu oddzielaj?cego pi?tro trzecie od drugiego, znajduje si? niewielki zegar s?oneczny wykonany na p?ycie z piaskowca. Godziny i linie poz?ocono, za? godziny oznaczono gotyckimi cyframi (warto przyjrze? si? jedynce).
Zniszczenia wojenne Ratusza i jego widok po odbudowieCo ciekawe – pomimo faktu, ?e Ratusz jest cz?sto ogl?dany – zegar widzi nie ka?dy. S?onecznik jest bardzo ma?y w por闚naniu z bry?? Ratusza, przez co ginie w g?szczu wszystkich element闚 ozdobnych ?cian – otaczaj? go liczne grafiki sgraffito, rzygacze, ?aci?skie napisy i barwne malunki ?cienne. Wygl?da on tam jak sztucznie doklejony do ?ciany element nieco gin?cy w g?szczu znacznie lepiej widocznych szczeg?闚.
Umieszczono go bardzo wysoko nad chodnikiem prawdopodobnie po to, by by? widoczny z daleka ponad dachami kamieniczek znajduj?cych si? na p?ycie Rynku. Niestety na nic si? to zda?o, gdy? bez lornetki nikt nie odczyta na nim czasu – zegar jest na to zbyt ma?y.
Powojenna poczt闚ka z widocznym zegarem s?onecznymJakby wysoko?? zegara na wie?y nie wystarczy?a do os?abienia jego czytelno?ci, to jeszcze oznaczenia godzin umieszczono bezpo?rednio na liniach godzinowych. Pomimo swej niedost?pnej lokalizacji posiada on do?? szczeg?owe oznaczenia: linie godzinowe odchodz?ce od podstawy gnomona, kr鏒sze linie p?godzinowe widoczne od po?owy tarczy do jej kraw?dzi i linie kwadransowe tylko przy samych brzegach.
Jak na zegar pionowy posiada on bardzo w?ski zakres godzin – od 9.00 rano do 15.00. Gnomon podparty jest jedn? dodatkow? n?k?. Cho? s?onecznik ten cz?sto umyka wzrokowi, to jednak je?li wiedzie? gdzie szuka? (znajduje si? na ?cianie powy?ej pr?gierza stoj?cego do dzi? przed budynkiem), to wida? go na niemal ka?dej starej poczt闚ce z Ratuszem. St?d zapewne nieodparte wra?enie, ?e by? tam zawsze.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1392 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Poczt闚ki i archiwalne fotografie
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.