Pozna?, Stare Miasto

Kamienica w Rynku

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Kamienica nr 87 wchodzi w sk?ad p?nocnej pierzei pozna?skiego Rynku. W swej historii przechodzi?a ona przez kolejnych w?a?cicieli, wiele si? tu dzia?o i rozmaite zachodzi?y zmiany – by? tu na przyk?ad sklep z damsk? konfekcj?, dom towarowy Kaufhaus, a nawet niewielki browar. W 1945 roku wi?ksza cz??? zabudowy Starego Miasta le?a?a w gruzach, zatem to, co dzi? mo?emy podziwia? na Rynku w Poznaniu jest powojenn? rekonstrukcj?.
Powojenna poczt闚ka z widocznym zegarem s?onecznymW 1958 roku pozna?ski artysta, Zbigniew Bednarowicz, dla potrzeb tego budynku zaprojektowa? mozaikowy zegar s?oneczny, kt鏎y do dnia dzisiejszego widnieje w szczycie jego fasady, na wysoko?ci czwartego pi?tra. Po obu bokach zegara na kraw?dzi dachu stoj? dwie rze?by.
S?onecznik ten cechuje do?? prosta konstrukcja o trudnej do okre?lenia precyzji dzia?ania. Sk?ada si? na ni? wy??cznie gnomon i liczby godzinowe, brak natomiast jest linii, kt鏎e pozwala?yby jednoznacznie okre?la? czas. Mo?na zatem ?mia?o powiedzie?, ?e zegar ten jest bardziej ozdob?, ni? czasomierzem.
Powojenna poczt闚ka z widocznym zegarem s?onecznymGodziny umieszczono na u?o?onej w p?kole szarfie, za? wsparty na dw鏂h podp鏎kach i zako?czony kulk? gnomon wyrasta z oblicza s?o?ca znajduj?cego si? w g鏎nej cz??ci tarczy. Poza tym zegar przyozdobiono motywami astronomicznymi w postaci gwiazd, komety i ksi??yca. Zakres godzin wskazywanych przez zegar jest identyczny jak na zegarze z Ratusza, co natomiast r?ni te dwa zegary to typ cyfr – tu u?yto rzymskich, a na Ratuszu arabskich.
Istnieje pewna poszlaka sugeruj?ca, ?e zniszczenia ostatniej wojny zatar?y ?lady zegara istniej?cego w tym miejscu znacznie wcze?niej. Archiwa Krajowego O?rodka Bada? i Dokumentacji Zabytk闚 podaj?, ?e s?onecznik na kamienicy nr 87 pochodzi? mia? z XVIII wieku. Oznacza to, ?e zegar widniej?cy tu dzisiaj, jest tylko pr鏏? rekonstrukcji obiektu zniszczonego w czasie wojny.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 2024 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Poczt闚ki i archiwalne fotografie
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.