Pozna?, Grunwald - ?azarz

Szko?a Podstawowa im. Berwi?skiego

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Budynek szkolny przy ul. Berwi?skiego zbudowano w latach 1903-1905. Na ?cianie frontowej od strony Parku Wilsona wida? spory zegar mechaniczny, kt鏎y prawdopodobnie kiedy? regulowa? ?ycie szko?y. Wszystko wskazuje na to, ?e w tym samym czasie co sam budynek, powsta? tak?e zegar s?oneczny widoczny na ?cianie od strony boiska.
S?onecznik jest mocno uszkodzony, na co wp?yn?? musia?a lokalizacja – zapewne niejedna pi?ka si? o niego obi?a, o czym ?wiadczy zagi?ty czubek gnomonu. Pr?ty pe?ni?ce rol? linii godzinowych s? poodrywane, a z liczb godzinowych zosta?y ju? tylko 11 i cyfra 1 od 12, kt鏎a kiedy? wyznacza?a po?udnie.
Zegar zbudowano na planie po?owy ko?a z u?yciem jakiego? stopu miedzi, co mo?na pozna? po patynie zielonego koloru.
Gnomon ma bardzo ciekawy kszta?t – przypomina motyla ze z?o?onymi razem skrzyd?ami. Kiedy? zegar niew?tpliwie stanowi? atrakcj? szko?y, jednak dzisiaj wo?a o renowacj?.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1113 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.