P?o?sk, Centrum

Ko?ci? ?w. Micha?a Archanio?a

woj. mazowieckie, gmina P?o?sk, powiat p?o?ski
Ko?ci? ?w. Micha?a Archanio?a w P?o?sku to p?nogotycka ?wi?tynia wzniesiona w pierwszej po?owie XVI w. Dawniej by? to ko?ci? przyklasztorny Karmelit闚 Trzewiczkowych. Na jego po?udniowej elewacji znajduje si? okr?g?y zegar s?oneczny wype?niaj?cy nisz? w ceglanej ?cianie. Jest to jedyny otynkowany element tej cz??ci budynku.
Z informacji otrzymanych w Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowie wynika, ?e istniej?cy tu wcze?niej zegar zosta? odtworzony przez Tadeusza Przypkowskiego:
[QUOTE SOURCE="Z listy zegar闚 s?onecznych Tadeusza Przypkowskiego (wg. danych z Muzeum)"]1950 r. – Rekonstrukcja zegara s?onecznego astronoma Jana J?drzejewicza na ko?ciele w P?o?sku.
Sygnatura Tadeusza Przypkowskiego wkomponowana w tarcz? s?onecznikaInnym dowodem na dzia?alno?? Przypkowskiego w P?o?sku jest jego sygnatura wpleciona w tarcz? zegara. Jest to zegar po?udniowy z lekk? deklinacj? wschodni? (?ciana nie jest zwr鏂ona dok?adnie na po?udnie, lecz zwraca si? nieznacznie ku wschodowi. Wykonany zosta? w technice sgraffito, czyli nak?adanych warstwowo tynk闚 o r?nych kolorach – tu: jasnego piaskowego i ciemnego grafitowego. Godziny pe?ne oznaczono ci?g?ymi liniami, a p?godziny liniami kr鏒szymi zako?czonymi strza?kami. Ponadto na otoku tarczy mo?na jeszcze odczyta? kwadranse oznaczone na naprzemiennymi polami jasnymi i ciemnymi.
Powy?ej linii godzinowych znajduje si? s?o?ce, z kt鏎ego ?rodka wyrasta podstawa gnomonu. Kuty gnomon wsparty jest na dw鏂h podp鏎kach, a jego zako?czenie ma form? grotu strza?y. Powy?ej gnomonu wida? szarf? z ?aci?sk? sentencj? LUX MEA LEX – ?wiat?o jest moim prawem. Poszczeg鏊ne s?owa sentencji oddzielone s? od siebie znakami krzy?a, za? na jej ko?cu znajduje si? sygnatura Przypkowskiego. Kunszt autora wida? w subtelno?ciach p?cieni tworz?cych efekt tr鎩wymiarowo?ci szarfy. Nic nie wiadomo o wygl?dzie s?onecznika sprzed czasu wojny.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1514 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Ksi捫ki wspominaj帷e o tym zegarze


Rocznik Olszty?ski tom II (120)
Astronomiczne zabytki Olsztyna
autor: Tadeusz Przypkowski
wydawca: Muzeum Mazurskie w Olsztynie
rok: 1959 wyd.: 1 (Olsztyn)
stron: 356 (o s這necznikach: 135-172)
j瞛yk: polski
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.