?a?cut

Zamek Lubomirskich i Potockich (elewacja)

woj. podkarpackie, gmina ?a?cut, powiat ?a?cucki
Zamek w ?a?cucie przechodzi? kolejno przez r?ce najwi?kszych polskich rodów szlacheckich i przez wieki by? wielokrotnie przebudowywany. Obecny swój kszta?t zawdzi?cza Stanis?awowi Lubomirskiemu (powsta? w latach 1629-1642). Na po?udniowej ?cianie wie?y stra?niczej z drugiej po?owy XV wieku znajduje si? kartusz z zegarem s?onecznym. Wie?? przy??czono do zamku podczas rozbudowy zamku na pocz?tku XVII w.
Dzisiaj nie ma ju? ?adnych dokumentów, które by pozwoli?y okre?li? autora zegara. Na samej tarczy tak?e brak jakichkolwiek ukrytych sygnatur pozwalaj?cych na jego identyfikacj?. S?onecznik ten jest bardzo prosty konstrukcyjnie, jednak w tym samym czasie niezwykle z?o?ony stylistycznie. Wida? w nim wiele cech baroku.
W górnej cz??ci tarczy widnieje S?o?ce patrz?ce w gór? i na wchód. Ma ono bardzo tajemniczy wyraz twarzy, o ile mo?na w ogóle mówi? o twarzy S?o?ca. Zako?czony kulk? gnomon wyrasta z jego ust. Warto zwróci? uwag? na rzadko spotykany krój pisma, którym oznaczono godziny umieszczone na pó?okr?g?ej szarfie.
Na zachodniej ?cianie tej samej wie?y znajduje si? drugi kartusz z wielkim or?em o rozpostartych skrzyd?ach. Mo?na si? w nim dopatrzy? silnej symboliki Polsko?ci.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 873 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Pocztówki i archiwalne fotografie
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.