?a?cut

Zamek Lubomirskich i Potockich (ogr鏚)

woj. podkarpackie, gmina ?a?cut, powiat ?a?cucki
Niezbyt cz?sto si? zdarza taki widok: w ogrodzie Zamku w ?a?cucie zegar horyzontalny stoi tu? obok wie?y z zegarem pionowym. Oba powsta?y w innych okresach, jednak s?u?? do tego samego celu – okre?lania czasu na podstawie po?o?enia S?o?ca.
Na cokole zegara horyzontalnego znajduj? si? dwie inskrypcje – od po?udnia znajduje si? jeden z psalm闚 "OD WSCHODU S?O?CA, DO ZACHODU CHWALEBNE IMIE PA?SKIE. PS. CXII.3", a od p?nocy umieszczona dat? powstania zegara: "IHS 1844 ROKU". Silne s? tu zatem konotacje religijne. W Ksi?dze Psalm闚 Biblii znanej dzisiaj znajduje si? nieco inna wersja tego psalmu i o dziwo z odrobin? innym numerem (Ps. 113.3).
Sam zegar wraz z coko?em wykonano z piaskowca, jedna wyra?nie rzuca si? w oczy r?nica w rodzajach kamienia. Takie przynajmniej jest pierwsze wra?enie, jednak wynika to z faktu, ?e tarcza niedawno musia?a przej?? renowacj?, za? cok? nie.
Prosty mosi??ny gnomon, wsparty jest na p?kolistej podp鏎ce, co przypomina geometryczne oznaczenie k?ta. Zegar posiada bardzo drobne opisy godzin. Na tarczy wyznaczono godziny, p?godziny, kwadranse, po?udnik lokalny oraz luk? po?udniow? uwzgl?dniaj?c? szeroko?? gnomonu. To du?y plum tego instrumentu. Niestety, prawdopodobnie w czasie prac renowacyjnych, gnomon zosta? ?le ustawiony – jego nasada nie zaczyna si? na linii 6-6, co sprawia, ?e zegar nie mo?e dzia?a? prawid?owo.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 938 | ocena: brak | komentarze: 2
Galeria
Poczt闚ki i archiwalne fotografie
Komentarze z Forum
03.11.2011 10:50
Dharani
Wed?ug najnowszych doniesie? os鏏 odwiedzaj?cych Pa?ac w ?a?cucie, gnomon zosta? ca?kowicie wy?amany przez wandali.
03.09.2014 02:02
jurdem
Jeszcze nowsze doniesienia (koniec sierpnia 2014) potwierdzaj?: gnomonu nie ma. Parkowy stra?nik, kt鏎y mnie wpu?ci? skr鏒em przez bramk? powiedzia?, ?e podobno ten zegar ma by? zabrany z tego miejsca, by? mo?e do renowacji.
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.
Na ten temat w internecie
Biblia Tysi?clecia
"Ps. 133.3: Od wschodu s?o?ca a? po zach鏚 jego niech imi? Pa?skie b?dzie pochwalone! "
Biblia Gda?ska
"Ps. 133.3: Od wschodu s?o?ca, a? do zachodu jego, niech b?dzie chwalebne imi? Pa?skie."