J霩ef Sa?abun

Czas i jego pomiar

Tytu: Czas i jego pomiar
Autor: J霩ef Sa?abun
Wydawca: ?l?skie Planetarium w Katowicach, Katowice
Wydanie: 1 (1950)
Stron: 19
J瞛yk: polski
liczba wizyt: 1645 | ocena: brak | komentarze: brak
Niewielka obj?to?ciowo ksi??eczka wydana w zwi?zku z budow? zegara s?onecznego w ?l?skim Planetarium w Chorzowie. Omawia podstawowe rodzaje zegar闚 s?onecznych, wyja?nia r?nice mi?dzy czasem s?onecznym a strefowym. Obja?nia jak odczytywa? czas z zegara s?onecznego i przelicza? go na czas urz?dowy przy u?yciu r闚nania czasu.