Tadeusz Przypkowski i Eugeniusz Rybka

Historia astronomii w Polsce - tom I

Tytu: Historia astronomii w Polsce - tom I
Autorzy: Tadeusz Przypkowski, Eugeniusz Rybka i inni
Wydawca: Polska Akademia Nauk, Wroc?aw
Wydanie: 1 (1975)
Stron: 330
J瞛yk: polski
liczba wizyt: 1452 | ocena: brak | komentarze: brak
Pierwsi polscy uczeni zajmuj?cy si? astronomi? i ich osi?gni?cia, pocz?tki gnomoniki na ziemiach polskich. Ksi??ka zawiera szereg ilustracji pokazuj?cych najstarsze polskie zabytki gnomoniczne. Cz??? tej historii spisa? Tadeusz Przypkowski.
Zegar powi您any z tre軼i