Jan Mietelski

Astronomia w geografii

Tytu: Astronomia w geografii
Autor: Jan Mietelski
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Wydanie: 4 (2005)
Stron: 472 (o s這necznikach: 33-36, 41-54)
J瞛yk: polski
liczba wizyt: 1334 | ocena: brak | komentarze: brak
Ksi??ka zapisana w formie ci?gu 132 nast?puj?cych po sobie paragraf闚 z ?wiczeniami. We wst?pie napomniano troch? o historii astronomii. O zegarach s?onecznych przeczyta? mo?na w rozdziale "Astronomiczne wyznaczanie miejsca i czasu", gdzie opisano zasad? dzia?ania gnomonu i kwadrantu. P?niej om闚iono uk?ad wsp?rz?dnych godzinowych oraz zegary s?oneczne z ca?ym ci?giem wzor闚 trygonometrycznych s?u??cych do wyznaczania podzia?ek godzinowych. W ksi??ce znale?? te? mo?na szereg informacji zwi?zanych z astronomi?, a jednocze?nie pomagaj?cych zrozumie? prawid?a dzia?ania zegar闚 s?onecznych.