Artyku造 z polskiej prasy i periodyk闚 naukowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kolejno嗆 sortowania listy: | magazyn | autor | tytul | rok wydania |
• 1

Zabytkowe kompasy magnetyczne na instrumentarium astronomicznym Marcina Bylicy z Olkusza z lat 1480-1487 (153)
Tadeusz Przypkowski
Acta Geophysica Polonica
numer 4, Vol. IV, 1956
str. 245-261
• 2


Tam, gdzie bij? s?oneczne zegary (37)
Andrzej Kalinin
Aleje 3 (Dwumiesi?cznik kulturalny Cz?stochowy)
Reporta?
numer 36, listopad-grudzie?, 2001
str. 19-21
• 3

Czas mierzony s?o?cem (130)
Jan Mietelski
Alma Mater (Miesi?cznik Uniwersytetu Jagiello?skiego)
numer 82, maj, 2006
str. 46-47
• 4

Zegar w sercu Kampusu (35)
Rita Pagacz-Moczarska
Alma Mater (Miesi?cznik Uniwersytetu Jagiello?skiego)
Impressiones
numer 84, czerwiec, 2006
str. 36
• 5

(bez tytu?u) (36)
January Weiner
Alma Mater (Miesi?cznik Uniwersytetu Jagiello?skiego)
Impressiones
numer 84, czerwiec, 2006
str. 37
• 6

Krakowskie zegary s?oneczne (34)
January Weiner
Alma Mater (Miesi?cznik Uniwersytetu Jagiello?skiego)
Impressiones
numer 84, czerwiec, 2006
str. 38-40
• 7

Feliks Przypkowski – gnomonik z J?drzejowa (199)
Rafa? Zaczkowski
Analecta (Studia i materia?y z dziej闚 nauki)
numer 1 (48), Rok XXV, Warszawa 2016
str. 109-128
• 8


Zegar s?oneczny – fontanna na skwerze przy ulicy Pi?sudskiego w Supra?lu (125)
Piotr ?odzi?ski i Grzegorz ?o?
Architecturae et Artibus
numer 2, 2011
str. 26-30
• 9


Pr鏏a zrozumienia idei konstrukcji tablicy astronomicznej M. Kopernika na olszty?skim zamku z pomoc? pomiar闚 fotogrametrycznych (181)
Jerzy Mia?dun
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Vol. 18, Szczecin 2008
str. 387-394
• 10

Cudze chwalicie, swego nie znacie (100)
Grzegorz Szczepa?ski
Art&Business
Zegary i zegarki
numer 4 (256), 2012
str. 171-172
• 11

W cieniu gnomona (101)
Grzegorz Szczepa?ski
Art&Business
Zegary i zegarki
numer 5 (257), 2012
str. 189-190
• 12

J?drzej闚 – zegary s?oneczne i klasztor Cysters闚 (11)
Redakcja
Atlas Polski (hobby, kolekcje, edukacja)
Wojew鏚ztwo ?wi?tokrzyskie
numer 65, 2007
str. 1-4 + ok?adka 1
• 13

S?oneczny chronometr w Wilanowie (121)
Miros?aw W鎩cikowski
Barbakan
numer 25-26, 1998
str. 54-55
• 14

L?borskie zegary s?oneczne (94)
Joanna Namiotko
Biuletyn historyczny
Czy wiecie, ?e...
numer 31, L?bork 2008
str. 63-80
• 15

Proste przyrz?dy do nauki o pozornym ruchu s?o?ca i rzeczywistych ruchach ziemi (178)
Referat wyg?oszony na III Og鏊nopolskim Zje?dzie Nauczycieli Geografii
Aleksander Tarnawski
Czasopismo geograficzne (Kwartalnik Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografji)
numer 1 (24), Tom VII, 1929
str. 137-139
• 16

Kamie? rodzinny w ?azienkach (96)
El?bieta Jastrz?bowska
Debaty IBI AL (Odszukiwanie w pami?ci, odnajdywanie w historii)
Tom III, Warszawa 2012
str. 138-145
• 17

Zegary s?oneczne (21)
Przemys?aw Olbratowski
Delta (Matematyka – fizyka – astronomia – informatyka)
numer 3 (310), marzec, 2000
str. 1-5, 7, 9, 11-12, 14, 16 + ok?adka 1 i 2
• 18


Zegar s?oneczny (14)
Jan Gaj
Delta (Matematyka – fizyka – astronomia – informatyka)
numer 8 (435), sierpie?, 2010
str. 4-5 + ok?adka 1 i 4
• 19


Zegar s?oneczny, r闚nania r?niczkowe i ?adne obrazki (145)
Franciszek Adamaszek i Micha? Adamaszek
Delta (Matematyka – fizyka – astronomia – informatyka)
numer 3 (466), marzec, 2013
str. 8-7
• 20


Bij? s?oneczne zegary (79)
Ryszard Markiewicz
Dooko?a ?wiata
numer 41 (93), 9 pa?dziernika, Rok II, 1955
str. 6-7 + ok?adka 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10