Darek Oczki ››› Informacje

Brakuj?cy gnomon w ?azienkach

1 listopada 2009, godz. 16:16
 
?azienki Kr鏊ewskie, Bia?y Dom
Kilka tygodni temu spaceruj?c z moj? pani? po ?azienkach w Warszawie ze zdumieniem odkryli?my, ?e zegar przy Bia?ym Domu nie ma gnomona. Wiem dobrze, ?e gnomon tam by?, gdy? nie dalej jak kilka miesi?cy wcze?niej robi?em mu zdj?cia. Teraz jednak po gnomonie zosta?y jedynie resztki dw鏂h ?rub, kt鏎e mocowa?y go do poziomej tarczy.
Co si? sta?o? Zosta? skradziony czy poddany renowacji? Je?li to pierwsze, to w sumie nic dziwnego – ?yjemy w kraju, w kt鏎ym ka?da dost?pna r?kom rzecz mo?e zosta? skradziona i spieni??ona. Cho?by w najbli?szym skupie z?omu. To przygn?biaj?ca my?l, ale niestety takie s? fakty.
Polacy, je?li nie kradn?, to na pewno niszcz?. Bo po co nam kraj pi?kny i zachwycaj?cy zm?czone codzienn? prac? oko? Je?li co? ju? da si? dotkn??, to przecie? lepiej to zniszczy?, pomaza? idiotycznymi tagami, od?ama? czy wygi??. Czemu? Bo mo?na, bo kto? ma tak? fantazj?, bo jest spity jak zwierz?, czy chce zaimponowa? podobnym sobie typom. Albo niszczy, bo nie umie nic innego lub chce wyla? z siebie frustracj?. Gdy pomy?l? o tej naszej pod?ej naturze, to ?a?uj?, ?e przysz?o mi ?y? w tym kraju.
Czarna wizja sprawi?a, ?e zacz?li?my prywatne dochodzenie. Po pierwsze zawiadomili?my o braku gnomona spotkanych w parku stra?nik闚. Owszem pobiegli do zegara, obejrzeli go i z kim? rozmawiali przez walkie-talkie, ale nic z tego nie wynik?o. Postanowi?em zatem odszuka? w internecie numer do Muzeum w ?azienkach i dowiedzie? si?, co si? wydarzy?o. By? mo?e wr?cz poinformowa? pracownik闚 o fakcie, ?e gnomona nie ma.
Na pocz?tku efekt dzwonienia by? mizerny, gdy? w sekretariacie nikt sprawy nie zna?, a wszyscy, kt鏎zy mogliby co? wyja?ni? byli nieuchwytni. Do tego do??czy? ba?agan w muzealnych numerach wewn?trznych. Ostatecznie uda?o mi si? dotrze? do cz?owieka z dzia?u konserwacji parkowych pomnik闚. Szcz??liwie okaza?o si?, ?e gnomon zosta? zdemontowany, gdy? obluzowa?y si? trzymaj?ce go ?ruby i aktualnie czeka na swoj? kolejk? do renowacji i ponownego umieszczenia na zegarze.
© 2009 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 2804 | ocena: brak | komentarze: brak
Chcesz skomentowa ten artyku b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.