Kraków

Bazylika Mariacka

woj. ma?opolskie, gmina Kraków, powiat Kraków
Pomóż tworzyć Katalog polskich słoneczników
Zegar został już sfotografowany, a jego opis jest w opracowaniu. Jeśli posiadasz brakujące dane, rzadkie fotografie bądź znasz ciekawe fakty dotyczące tego zegara, to bardzo prosimy o przesłanie ich pod adres info@gnomonika.pl – pomożesz w ten sposób zebrać materiał do kompletnej prezentacji, a także w ten sposób uchronisz przed zapomnieniem bardzo cenne informacje.
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc.
liczba wizyt: 991 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Pocztówki i archiwalne fotografie
Książki wspominające o tym zegarzeZegar s?oneczny na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiello?skiego (13)
autor: January Weiner
wydawca: Uniwersytet Jagiello?ski
rok: 2007 wyd.: 1 (Kraków)
stron: 16
język: polski


Historia astronomii w Polsce - tom I (47)
autor: Tadeusz Przypkowski, Eugeniusz Rybka i inni
wydawca: Polska Akademia Nauk
rok: 1975 wyd.: 1 (Wroc?aw)
stron: 330
język: polski
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Zegar s?oneczny
"Najokazalszy zegar s?oneczny Krakowa, na po?udniowej ?cianie prezbiterium Ko?cio?a Mariackiego, znajduje si? w miejscu, gdzie od dawien dawna by? zegar s?oneczny, ale jego obecn? posta? zaprojektowa? w latach 50. dwudziestego wieku, charakterystyczn? dla siebie manier?, najs?awniejszy polski gnomonik (znawca i twórca zegarów s?onecznych) – Tadeusz Przypkowski (1905-1977). Jeden z jego antenatów, profesor Uniwersytetu Jagiello?skiego Jan Józef Przypkowski (1707-1758) by? mo?e zaprojektowa? pierwotn? wersj? tego zegara, z roku 1740. Równie? wspó?czesn? rekonstrukcj? z XX w jest obecnie istniej?cy (w miejscu dawniejszego) zegar s?oneczny na po?udniowej ?cianie transeptu ko?cio?a ?w. Wac?awa w Opactwie Cystersów w Mogile.
Zegar na po?udniowej ?cianie prezbiterium Ko?cio?a Mariackiego. Projekt Tadeusza Przypkowskiego (1905-1977), wykonany technik? sgraffito, jak informuje data (MCMLIV) w 1954 r. Gnomon, w kszta?cie krzy?a z otworkiem, rzuca na tarcz? zegara punkt ?wietlny, dzi?ki czemu mo?na dok?adnie odczyta? nie tylko czas lokalny prawdziwy (linie czasu poprowadzono co kwadrans), ale tak?e por? roku. Oprócz linii godzinowych zegar zawiera linie deklinacyjne dat (równonocy, przesile? i znaki Zodiaku). Sentencja ?aci?ska „Dies nostri quasi umbra super terram et nulla est mora" jest dos?ownym cytatem z Wulgaty (Biblii we wczesno?redniowiecznym ?aci?skim przek?adzie ?w. Hieronima, I Paralipomenon 29,15) i znaczy: „Dni nasze jako cie? na ziemi mijaj? bez ?adnej zw?oki" (w Biblii Tysi?clecia, t?umaczonej bezpo?rednio z j?z. hebrajskiego fragment ten brzmi nieco inaczej: „Dni nasze jako cie? na ziemi [mijaj?] bez ?adnej nadziei"; Pierwsza Ksi?ga Kronik, 29,15). (Fot. J. Weiner)"
Kraków - Zegar S?oneczny na Ko?ciele Mariackim
"Znajduj?cy si? na po?udniowej ?cianie Ko?cio?a Mariackiego zegar powsta? w 1954 roku i jest dzie?em Tadeusza Przypkowskiego z J?drzejowa. Zast?pi? on istniej?cy niegdy? w tym miejscu zegar z XVII wieku. Zegar oprócz godziny wskazuje na hiperboli kalendarzowej tak?e dni roku. Jest to dodatkowa ciekawostka zwi?zana z najpi?kniejszym Ko?cio?em w Krakowie.http://gnomonika.pl/katalog.php?d=art&w=255"
Zegar s?oneczny na ?cianie ko?cio?a Mariackiego
"Zegar z 1954 roku, dzie?a Tadeusza Przypkowskiego. Zast?pi? on istniej?cy niegdy? w tym miejscu zegar z XVII wieku."